2014: Medlems- og temamøter med presentasjoner/referat

27. mars:

Lars E. Haartveit med “Pensjon og arbeidsmobilitet” (PDF) og Geir Veland med  “Det norske pensjonssystemet – til hinder for arbeidsmobiliteten?” (PDF).

20. og 21. mai: temamøter i både Oslo og Trondhjem over temaet: Karakterer i arbeidslivet

Siri Bentsen, Statoil, med  “Evaluering av medarbeidere og lag – hvordan sikre utvikling og presentasjoner” (PDF).og Dag Yngve Dahle med  “Orden og oppførsel – karakterer på jobben?” (PDF).

16. september:   Arbeidsmiljøloven – regjeringens forslag til endringer.