2014: Medlems- og temamøter med presentasjoner/referat

27. mars:

Lars E. Haartveit med «Pensjon og arbeidsmobilitet» (PDF) og Geir Veland med  «Det norske pensjonssystemet – til hinder for arbeidsmobiliteten?» (PDF).

20. og 21. mai: temamøter i både Oslo og Trondhjem over temaet: Karakterer i arbeidslivet

Siri Bentsen, Statoil, med  «Evaluering av medarbeidere og lag – hvordan sikre utvikling og presentasjoner» (PDF).og Dag Yngve Dahle med  «Orden og oppførsel – karakterer på jobben?» (PDF).

16. september:   Arbeidsmiljøloven – regjeringens forslag til endringer.