Temamøte 1. mars: Digitalisering og robotisering i arbeidslivet

Anette Pollen og Johanne Kjuus, Virke, Trude Tindlund, LO samt Paul Chaffey, statssekretær i KM-dep. innleder, etterfulgt av plenumsdiskusjon. 

Møtet i Oslo arrangeres 1. mars, kl. 14 – kl. 16 i Stensberggt. 26, i AFIs lokaler i 4. etasje.
Innledere:
* Anette Pollen og Johanne Kjuus, fra Virke
* Trude Tindlund, fra LO
* Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Digitaliseringen slår innover oss som en enorm bølge. Digitalisering, automatisering og robotisering fjerner arbeidsplasser og de ansattes rolle i arbeidsprosessen, og gjør de tradisjonelle samarbeidsformene i den norske modellen i arbeidslivet overflødige. Eller er det tvert om slik at digitaliseringen er en forutsetning for den norske modellen i framtida ved at virksomheter kan drive lønnsomt i Norge og samtidig gir de ansatte større kontroll over produksjonsmidlene og flere redskaper for påvirkning og likestilling med ledelsen? Eller kan digitaliseringen føre til økt overvåking og styring av de ansatte?

Vel møtt!
Med hilsen Norsk arbeidslivsforum
Rolf Utgård (styreleder)
Solveig Hæreid ( sekretariat – for påmelding, senest tirsdag 28. februar)

Lenke til artikkel i Dagens næringsliv  27. januar 2017: «DNB-sjefen: Digitalisering: Venter halvering av staben»:
http://www.dn.no/nyheter/2017/01/26/2033/Finans/varsler-store-jobbkutt