Temamøte 28. september: Trivs jag «bäst i öppna landskap»?

Tema er: Kontorutforming, arbeidsmiljø og produktivitet. Arkitektene Elisabeth Paus og Oddvar Skjæveland innleder til diskusjon om hvordan arbeidsplassens utforming kan virke inn på ansattes helse og produktivitet.

Tid:         Torsdag 28. september 2017, kl. 14 – 16
Sted:       Møtesenteret til Tekna, se kart her: Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt. 17

Vi har invitert to kapasiteter på området som innledere; interiørarkitektene

  • Elisabeth Paus , leder av firmaet IARK, og
  • Oddvar Skjæveland som kaller seg “Arkitekturpsykolog” og driver firmaet “Mellomrom”

Påmelding – NB: Merk møtested.

Kontorarbeidsplassene tar nye former. På 1990-tallet kom åpne kontorlandskap på moten i noen bransjer. Dette er videreutviklet til modeller for «free seating», «clean desk» og andre modeller som gjør arbeidsplassene «fleksible» og «flytende». Arbeidet kan utføres nær sagt hvor som helst og når som helst ved hjelp av IKT. Kostnadene til lokaler kan reduseres.

Det hevdes at åpne løsninger styrker kommunikasjonen på jobben, og at det i sin tur gir mer kreative og innovative arbeidsmiljø. Men også det motsatte blir rapportert: at disse løsningene bl.a. svekker konsentrasjonen og produktiviteten på grunn av «støy»/dårligere arbeidsmiljø.

Hvordan vil fremtidens kontor se ut når arbeidet i stadig større grad standardiseres ved hjelp av digitale løsninger i «den fjerde industrielle revolusjonen»? Hvordan vil det virke inn på

  • trivsel,
  • samarbeid,
  • produktivitet,
  • lønnsomhet og
  • nærvær/fravær?

Hvilke løsninger er best til hvilke yrker og bransjer? Vi ser frem til en spennende dialog om hvordan vi kan ta vare på både arbeidstakers og arbeidsgivers behov.

 V E L K O M M E N