Temamøte 7. februar 2018: Ansattevalgte styrerepresentanter

Inger Marie Hagen, Fafo, presenterer ny forskning som bl.a. viser at knapt ett av fem selskaper oppfyller kravene om ansatterepresentasjon i styrene.LO og NHO v/Gro Granden og Halvor E. Sigurdsen, kommenterer, og vi får innspill fra salen.

Det går nedover med styrene

Styrene i norske selskap er virksomhetenes øverste ledelsesorgan, og har blitt viktigere både for eierne og for de ansatte. Med Aksjeloven av 1973 fikk de ansatte rett til å være representert i styrene, men ny forskning viser dette skjer i knapt 1 av 5 selskap og at andelen er synkende. Derfor spør vi:

  • Styrerepresentasjon er en av de viktigste kildene til innflytelse og medvirkning for de ansatte, og for eiere og ledelsen til å få viktige bidrag fra organisasjonen. Hvorfor utnyttes ikke rettighetene?
  • De ansatte må aktivt kreve å bli representert; men hvordan ser fagbevegelsen og arbeidsgiverne på dette?
  • Ønsker man økt representasjon, eller ser man på dette som en konkurrent til tariffavtalene, Hovedavtalen og AML?

Innledning :
Inger Marie Hagen, FAFO

Kommentarer : 
Gro Granden, spesialrådgiver, LO og
Halvor E. Sigurdsen, fagleder næringsjus, NHO.

Innspill fra deltakerne.

Sted: Styrerom PA 301, Pilestredet 46, 3. etasje. Dette er i HiOAs campus-område v/gml. Frydenlund

Påmelding, helst innen 5. februar.

Relevant litteratur:
Inger Marie Hagen: Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer . I: Søkelys på arbeidslivet 4/2017.
https://www.idunn.no/spa/2017/04/flere_styrer_faerre_ansattevalgte_styremedlemmer

VELKOMMEN!

Legg igjen en kommentar