Temamøte 16. oktober: Kjønnsbalanse i ledelse – Anne Grethe Solberg

Vi inviterer til temamøte, hvor vi ser på myter omkring kjønn og ledelse i næringslivet, og hva som kan bidra til å bedre å bedre kjønnsbalansen. Vi åpner for diskusjon i plenum etter Anne Grethe Solbergs innlegg.

Anne Grethe Solberg

AFI-forsker  Anne Grethe Solberg har vært sentral i forskningen og debatten om kvinner og ledelse i mange år.

På møtet vil hun stikke hull på noen myter om kjønn, ledelse og karriere. Er det for eksempel sånn:

  • at kvinner og menn systematisk driver med ulike former for ledelse?
  • at kvinner systematisk diskrimineres?
  • at kvinner skal spesialbehandles for å bli toppledere?
  • at det finnes noe «glasstak» som hindrer kvinner i å bi ledere?

Anne Grethe Solberg vil med utgangspunkt i sin egen bok «Kjønnsbalanse i ledelse»  fra 2017 argumentere for ulike veier til kjønnsbalanse i ledelse, se på forholdet mellom kvinnelig og mannlig ledelse, årsaker til ubalanse og tiltak som kan gi kjønnsbalanse.

Påmelding – helst innen fredag 12. oktober 2018.

Sted: Campus-området til OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere HiOA), Pilestredet 46, 3. etasje, Styrerommet.

Tid: Tirsdag 16. oktober kl. 14 – 16

V E L K O M M E N

Legg igjen en kommentar