Temamøte: Løsarbeid på høyt plan

Tid: mandag 11. mars kl. 14 – 16
Sted: Pilestredet 46, 3. etasje, KK-senteret – Styrerommet

Innledere:

  • Avdelingsleder Line Eldring i Fellesforbundets samfunnspolitiske avdeling presenterer funn fra boka «Løsarbeidersamfunnet«, som hun skrev sammen med Elin Ørjasæter.
  • AFI-forsker (OsloMet) Mari Holm Ingelsrud,  presenterer analyser av Medbestemmelsesbarometeret 2018: «Hierarkier av usikkerhet og risiko»
  • Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet, og Mathilde Fasting, Civita, kommenterer innleggene.

Ulike former for løsarbeid forekommer i nesten alle deler av arbeidslivet, ikke bare i byggebransjen. Helsesektoren og universitets- og høgskolesektoren er prega av midlertidige ansettelser som varer i mange år. Arbeidsgivere søker fleksibilitet og skyver økonomisk risiko over på arbeidstakerne. Høyt utdannete, som leger og forskere, får problemer med å planlegge framtid og familieliv i et arbeidsliv som preges av midlertidighet og korttidsansettelser. I typiske serviceyrker florerer midlertidigheten enda mer, og skaper utrygghet for jobb og inntekt. Mange knytter dette til EØS og stor innvandring av billig arbeidskraft, men årsakene er mange og sammensatte.

Påmelding

Kart til Pilestredet 46