Ansatt eller selvstendig næringsdrivende? Uber og organisering i den nye delingsøkonomien

Velkommen til gratis frokostmøte med Norsk arbeidslivsforum!

Tid og sted: Torsdag 27. februar kl 08.30 – 10.30 på Kulturhuset, 3. etasje Laboratoriet, Youngs gate 6 (rett nedenfor Youngstorget).

Vennligst send påmelding innen 21. februar

Gikk til sak mot Uber

Aslam poserer smilende foran en rekke hus og biler.
Tidligere Uber-sjåfør Aslam krevde å bli regnet som ansatt.

I det første temamøtet dette tiåret har vi klart å hente inn en svært spennende gjest fra Storbritannia. Yaseen Aslam har gått til søksmål mot Uber med krav om å bli regnet som ansatt framfor selvstendig næringsdrivende. Aslam jobbet som Uber-sjåfør i London og er aktiv i britiske Independent Workers Union.

Aslam har vunnet over Uber i tre rettsinstanser, og han har organisert mange sjåfører i løpet av de siste årene. Nylig var han initiativtaker til en internasjonal organisasjon for plattform-/app-arbeidere, kalt International Alliance of App-Based Transport Workers.

Han vil fortelle om sine erfaringer med å organisere ansatte i en bransje de etablerte fagforeningene hadde gitt opp, og dele sine tanker om veien videre i møte med selskaper som insisterer på at de verken er arbeidsgivere eller forhandlingsmotparter.

Paneldebatt

Yaseen Aslams innlegg blir etterfulgt av en paneldebatt med følgende deltagere i panelet:

  • Yaseen Aslam
  • Peter Hansen, overenskomstansvarlig for taxi i Fellesforbundet
  • Trude Tinnlund, LO-sekretær
  • Monica A. Paulsen, forbundsleder Negotia

Ordstyrer for paneldebatten vil være Jonas Bals

Det vil bli servering av kaffe, te og noe enkel snacks

Kart til Kulturhuset

V E L K O M M E N!