Bli medlem

Personlig medlemskap
Personlig medlemskap gir rett til å delta i forumets aktiviteter (normalt 4 møter/seminarer pr. år.)

Ønsker du å bli medlem? 
Årskontingenten i Norsk Arbeidslivsforum er kr 200,-. Send en e-mail til Arbeidslivsforum@afi.hioa.no, så blir du ført opp i vårt medlemsregister og får faktura sammen med øvrige medlemmer. Medlemsmøtene er gratis.

Bedriftsmedlemskap
Denne ordningen gjelder fra 2011: Et bedriftsmedlem (institusjoner og andre virksomheter) har rett til å sende et ubegrenset antall ansatte på temamøtene etter avtale (tilgjengelighet kun begrenset av mulige plasshensyn), og kan stemme for inntil tre personer på årsmøtet. Virksomheter som ser forumets aktivitet som viktig og som ønsker å støtte forumet kan bli Bedriftsmedlem for kr. 2000 pr år.

Ønsker du at din bedrift skal bli bedriftsmedlem?
Send en e-post til Arbeidslivsforum@afi.hioa.no, og oppgi hvem som skal være bedriftskontakt.

Forumets Bedriftsmedlemmer er for tiden:
Legeforeningen
HR Norge
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Politiets fellesforbund
Norsk Sykepleierforbund
NHO Mat og landbruk
Norsk Ergoterapeutforbund
Fafo, institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
Norsk Lektorlag
Norsk fysioterapeutforbund
Utdanningsforbundet
Sintef Teknologi og samfunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, v/Arbeidsgiverpolitisk avdeling
Virke
Norsk Industri
Tekna

Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet står for sekretariatet i forumet.