Temamøte 16. oktober: Kjønnsbalanse i ledelse – Anne Grethe Solberg

Vi inviterer til temamøte, hvor vi ser på myter omkring kjønn og ledelse i næringslivet, og hva som kan bidra til å bedre å bedre kjønnsbalansen. Vi åpner for diskusjon i plenum etter Anne Grethe Solbergs innlegg.

Anne Grethe Solberg

AFI-forsker  Anne Grethe Solberg har vært sentral i forskningen og debatten om kvinner og ledelse i mange år.

På møtet vil hun stikke hull på noen myter om kjønn, ledelse og karriere. Er det for eksempel sånn:

  • at kvinner og menn systematisk driver med ulike former for ledelse?
  • at kvinner systematisk diskrimineres?
  • at kvinner skal spesialbehandles for å bli toppledere?
  • at det finnes noe «glasstak» som hindrer kvinner i å bi ledere?

Anne Grethe Solberg vil med utgangspunkt i sin egen bok «Kjønnsbalanse i ledelse»  fra 2017 argumentere for ulike veier til kjønnsbalanse i ledelse, se på forholdet mellom kvinnelig og mannlig ledelse, årsaker til ubalanse og tiltak som kan gi kjønnsbalanse.

Påmelding – helst innen fredag 12. oktober 2018.

Sted: Campus-området til OsloMet – Storbyuniversitetet (tidligere HiOA), Pilestredet 46, 3. etasje, Styrerommet.

Tid: Tirsdag 16. oktober kl. 14 – 16

V E L K O M M E N

2014: Medlems- og temamøter med presentasjoner/referat

27. mars:

Lars E. Haartveit med «Pensjon og arbeidsmobilitet» (PDF) og Geir Veland med  «Det norske pensjonssystemet – til hinder for arbeidsmobiliteten?» (PDF).

20. og 21. mai: temamøter i både Oslo og Trondhjem over temaet: Karakterer i arbeidslivet

Siri Bentsen, Statoil, med  «Evaluering av medarbeidere og lag – hvordan sikre utvikling og presentasjoner» (PDF).og Dag Yngve Dahle med  «Orden og oppførsel – karakterer på jobben?» (PDF).

16. september:   Arbeidsmiljøloven – regjeringens forslag til endringer.

2013: Medlems- og temamøter med presentasjoner/referat

Møtet 12. mars 2013:   «Hva trenger vi ledere til?» (PDF).

Møtet i Trondheim 16. april 2013:   Er innleie av utenlandsk arbeidskraft en trussel for den norske modellen?

Møtet 12. juni 2013: «Fort og riktig – ledelse og styring i offentlig sektor» (PDF).

Møtet 26. september:   «Særaldersgrenser – til glede og besvær…» (PDF).

Møtet 14. november: LEAN PRODUCTION – forbannelse eller velsignelse, for hvem?: