2013: Medlems- og temamøter med presentasjoner/referat

Møtet 12. mars 2013:   «Hva trenger vi ledere til?» (PDF).

Møtet i Trondheim 16. april 2013:   Er innleie av utenlandsk arbeidskraft en trussel for den norske modellen?

Møtet 12. juni 2013: «Fort og riktig – ledelse og styring i offentlig sektor» (PDF).

Møtet 26. september:   «Særaldersgrenser – til glede og besvær…» (PDF).

Møtet 14. november: LEAN PRODUCTION – forbannelse eller velsignelse, for hvem?: