Temamøte 28. september: Trivs jag «bäst i öppna landskap»?

Tema er: Kontorutforming, arbeidsmiljø og produktivitet. Arkitektene Elisabeth Paus og Oddvar Skjæveland innleder til diskusjon om hvordan arbeidsplassens utforming kan virke inn på ansattes helse og produktivitet.

Tid:         Torsdag 28. september 2017, kl. 14 – 16
Sted:       Møtesenteret til Tekna, se kart her: Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt. 17

Vi har invitert to kapasiteter på området som innledere; interiørarkitektene

 • Elisabeth Paus , leder av firmaet IARK, og
 • Oddvar Skjæveland som kaller seg “Arkitekturpsykolog” og driver firmaet “Mellomrom”

Påmelding – NB: Merk møtested.

Kontorarbeidsplassene tar nye former. På 1990-tallet kom åpne kontorlandskap på moten i noen bransjer. Dette er videreutviklet til modeller for «free seating», «clean desk» og andre modeller som gjør arbeidsplassene «fleksible» og «flytende». Arbeidet kan utføres nær sagt hvor som helst og når som helst ved hjelp av IKT. Kostnadene til lokaler kan reduseres.

Det hevdes at åpne løsninger styrker kommunikasjonen på jobben, og at det i sin tur gir mer kreative og innovative arbeidsmiljø. Men også det motsatte blir rapportert: at disse løsningene bl.a. svekker konsentrasjonen og produktiviteten på grunn av «støy»/dårligere arbeidsmiljø.

Hvordan vil fremtidens kontor se ut når arbeidet i stadig større grad standardiseres ved hjelp av digitale løsninger i «den fjerde industrielle revolusjonen»? Hvordan vil det virke inn på

 • trivsel,
 • samarbeid,
 • produktivitet,
 • lønnsomhet og
 • nærvær/fravær?

Hvilke løsninger er best til hvilke yrker og bransjer? Vi ser frem til en spennende dialog om hvordan vi kan ta vare på både arbeidstakers og arbeidsgivers behov.

 V E L K O M M E N

Temamøte 8. juni: Konsekvenser av digitalisering på arbeidsplassen

Er moderne teknologi i form av digitalisering en trussel mot arbeidsplasser og arbeidsmiljø? Innledere fra blant annet DnB og Finansforbundet.

Toppledere i banksektoren spår en halvering av antall jobber i bransjen de neste fem årene. Samtidig åpner digitaliseringen for storstilt overvåking av ansatte mens store mengder følsomme data kan komme på avveier. Andre hevder nye jobber vil bli skapt til erstatning for dem som går tapt, og at digitaliseringen øker produktiviteten og lønnsomheten i bedriftene.

 • Vil vi mestre de store og raske omstillingene digitaliseringen skaper?
 • Får vi kontroll på de store mengdene persondata og annen informasjon som flyter rundt i kjølvannet av denne effektiviseringen?
 • Vil digitaliseringen komme samfunnet som helhet til gode, eller vil det føre til større forskjeller hvor et mindretall med riktig kompetanse inntar nøkkelposisjoner mens resten faller utenfor?

Innledere:

 • HR-direktør i DnB,  Solveig Hellebust.
 • Nestleiar i Finansforbundet Bente H. Espenes.
 • Sikkerhetsrådgiver Tore Amundsen, Multisys AS.

Møtet er i HiOAs lokaler i Pilestredet 46 i KK-lounge, kl. 14.00 – 16.00 med påfølgende årsmøte i forumet fra kl. 16.00 – 18.00.

Vennligst send påmelding innen onsdag 7. juni.

Vi minner om årsmøtet samme sted, samme dag, kl. 16.

Temamøte 1. mars: Digitalisering og robotisering i arbeidslivet

Anette Pollen og Johanne Kjuus, Virke, Trude Tindlund, LO samt Paul Chaffey, statssekretær i KM-dep. innleder, etterfulgt av plenumsdiskusjon. 

Møtet i Oslo arrangeres 1. mars, kl. 14 – kl. 16 i Stensberggt. 26, i AFIs lokaler i 4. etasje.
Innledere:
* Anette Pollen og Johanne Kjuus, fra Virke
* Trude Tindlund, fra LO
* Paul Chaffey, statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Digitaliseringen slår innover oss som en enorm bølge. Digitalisering, automatisering og robotisering fjerner arbeidsplasser og de ansattes rolle i arbeidsprosessen, og gjør de tradisjonelle samarbeidsformene i den norske modellen i arbeidslivet overflødige. Eller er det tvert om slik at digitaliseringen er en forutsetning for den norske modellen i framtida ved at virksomheter kan drive lønnsomt i Norge og samtidig gir de ansatte større kontroll over produksjonsmidlene og flere redskaper for påvirkning og likestilling med ledelsen? Eller kan digitaliseringen føre til økt overvåking og styring av de ansatte?

Vel møtt!
Med hilsen Norsk arbeidslivsforum
Rolf Utgård (styreleder)
Solveig Hæreid ( sekretariat – for påmelding, senest tirsdag 28. februar)

Lenke til artikkel i Dagens næringsliv  27. januar 2017: «DNB-sjefen: Digitalisering: Venter halvering av staben»:
http://www.dn.no/nyheter/2017/01/26/2033/Finans/varsler-store-jobbkutt