Hva skjer på arbeidsmarkedet i EU, og hvilken betydning får dette for Norge?

Last ned presentasjonen fra Mona Næss: MonaNæssJuni2019

Arbeidslivspolitikk er en av de viktigste områdene for EU, og en kilde til de største stridigheter innen unionen. Motstand mot arbeidsinnvandring var med å skape Brexit-kaoset i England, men arbeidslivspolitikk er mye mer enn dette.
Hva planlegger EU på dette området, og hvilke utviklingstrender ser man, og hvordan vil dette påvirke arbeidsmarkedet og den politiske debatten her hjemme? EØS-motstanden begrunnes i all hovedsak med arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsinnvandring, sosial dumping versus norske lønns- og arbeidsvilkår, regler for utestasjonering og vikarer, mm.
Står EU-retten over norske tariffavtaler? Hvordan kan partene løse dette?

Innleder:

Mona Næss

Til temamøtet torsdag 6 juni 2019 har vi fått Mona Næss til å innlede. Hun er for tiden spesialutsending for arbeids- og sosialsaker ved den norske EU-delegasjonen i Brussel.
Dette blir en sjelden anledning til «inside information» fra EU-hovedstaden.

Kommentator:

Som kommentator Jonas Bals, tidligere rådgiver for Jonas Gahr Støre, nå rådgiver i LO med sosial dumping som spesialområde.

Tid, sted og påmelding:

Møtet holdes torsdag 6. juni på OsloMet i Pilestredet 46, 3. etasje, kl. 14 – 16.  Samme dag, kl. 16, har forumet årsmøte.
Påmelding til seminaret: https://nettskjema.no/a/nalf06062019

Trender: Utviklingstrekk i arbeidsmarkedet – med skråblikk til EUs fokusområder

Mona Næss

Til temamøtet torsdag 6 juni 2019 har vi fått Mona Næss til å innlede. Hun er for tiden spesialutsending for arbeids- og sosialsaker ved EU-delegasjonen i Brussel.

Møtet holdes i Pilestredet 46, 3. etasje, kl. 14 – 16. Samme dag, kl. 16, har forumet årsmøte. Mer detaljert program kommer senere.

Velkommen!